HomePlaagdierenSchimmels

Last van Schimmels?

Schimmels vormen naast planten en dieren een apart rijk. Schimmels in hout zijn schadelijk als ze ervan leven. Want dan gaat het om schimmels die de opbouwstoffen van hout – cellulose en lignine – afbreken en opnemen. Het hout verliest zo zijn gewicht en sterkte.

Dit noemen we houtrot. In hout met deze schadelijk schimmels dringt een priem met gemak in. Ook klinkt het dof als we er met een hamer op kloppen. Dat is niet zo als het gaat om niet-schadelijke schimmels, die geen houtrot veroorzaken (bijvoorbeeld oppervlakte-schimmels).

Hoe ziet aangetast hout eruit?

Houtrot in het inwendige van gebouwen komt voor in twee typen:

Bruinrot

Wanneer schimmels de cellulose in hout afbreken, ontstaat bruinrot. Hout met bruinrot is donkerder van kleur. Ook zitten er scheuren in, vaak in een enigszins kubusvormig patroon. Ernstig aangetast hout dat droog is, laat zich makkelijk met de vingers tot poeder wrijven. Veel hout met bruinrot blijft aan het oppervlak min of meer onaangetast.

 

Witrot

Wanneer schimmels naast de cellulose ook de lignine afbreken, ontstaat witrot.

Hout is dan veelal lichter van kleur en ziet er vezelachtig uit. Bij aanraking valt het hout vaakin vezels uiteen, maar het laat zich niet tot poeder fijnwrijven.

Laat het houtrot door Ongediertedirect.nl behandelen

Hout kan vele eeuwen trotseren. Maar niet als het langdurig vochtig of nat is, dan kunnen schimmels veel houtsoorten afbreken en vervolgens houtrot veroorzaken. De belangrijkste maatregelen daartegen zijn het wegnemen van vocht en het vervangen van aangetast hout. Aanvullend moeten we het resterende hout, daar waar het hout risico loopt op aantasting, gericht behandelen met een bestrijdingsmiddel. Daarbij zullen we ons uiterste best zo min mogelijk overlast te veroorzaken en na afloop alles netjes op te ruimen.