HomePlaagdierenMuizen en Ratten

Last van Muizen en Ratten in 't Gooi?

Waar kunt u ratten tegenkomen

Ratten bestrijden 't Gooi

De meest voorkomende rattensoort in Nederland is de bruine rat. Hij komt voor in rioleringsstelsels, langs sloten bij akkers, maar ook op plaatsen waar bijvoorbeeld vissers aas achterlaten, op niet-bewaakte vuilstortplaatsen en op plaatsen waar vaak vogels gevoerd worden. De bruine rat voelt zich ook thuis in industriële objecten die in gebrekkige bouwtechnische staat verkeren en/of onhygiënisch zijn.

Overlast ratten

Ratten kunnen ziekten overbrengen op mens en vee. Vooral in de winter zoekt dit dier beschutting in boerderij of bedrijf. Deze alleseter is vooral ’s nachts actief en heeft iedere dag water nodig. Andere rattensoorten zijn de zwarte rat, de muskusrat, de woelrat en de beverrat.

    

Waar kunt u muizen tegenkomen

Muizen bestrijden 't Gooi

Muizenplagen in huizen en bedrijven worden meestal veroorzaakt door de huismuis. Vooral in het najaar zoekt dit beestje warmte en beschutting in overdekte ruimten. Ze bewegen zich snel voort en kruipen tegen muren op. Ze verschuilen zich onder het dak, in muren en gaten, onder vloeren en op zolders. Muizen planten zich snel voort en kunnen daardoor snel tot een plaag uitgroeien. Dat er muizen aanwezig zijn, ziet u aan aangevreten verpakkingen van levensmiddelen en de kleine keutels die muizen achterlaten.

Overlast muizen

Behalve rustverstorend, veroorzaken muizen knaagschade, kunnen ze ziektekiemen verspreiden en bevuilen ze voedselvoorraden met hun uitwerpselen en urine. Andere muizensoorten zijn de veldmuis en de spitsmuis. Muizen kunnen een aantal dagen zonder water.

Bestrijding van muizen en ratten door een professionele ongediertebestrijder

Bestrijding van Muizen en Ratten door Ongediertedirect.nlGaat het om een enkele muis of is het een plaag? Na een uitgebreide inspectie zullen wij de voor overlast zorgende muizen en ratten bestrijden aan de hand van doelgerichte, in Nederland toegestane bestrijdingsmiddelen.

Heeft u last van muizen en ratten? Neem dan direct contact op met ons.